Menu

Kierownik Projektu

jsolecka

Dr n. farm. Jolanta Solecka

tel.: +48 22 542 13 87
email: jsolecka@pzh.gov.pl

Laboratorium

tel.: +48 22 542 14 23

NIZP-PZH
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa


Nadzór nad realizacją projektu
Prof. dr hab. Jan K. Ludwicki

tel.: +48 22 542 13 28
email: k.ludwicki@pzh.gov.pl

NIZP-PZH
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa

Współpraca naukowa w ramach projektu

1. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Zakład Chemii Organicznej na Wydziale Nauk Ścisłych
Ul. Konarskiego 2
08-110 Siedlce
Tel 025 643-10-69
www.uph.edu.pl

2. Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. M. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa 42 P.O.B. 58
tel. +48 22 343 20 00
fax +48 22 632 66 81
www.icho.edu.pl

3. Narodowy Instytut Leków
ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa
tel. 022-851-43-69,022-851-44-96
www.il.waw.pl