Menu

Kierownik Projektu

jsolecka

Dr n. farm. Jolanta Solecka

tel.: +48 22 542 13 87
email: jsolecka@pzh.gov.pl

Laboratorium

tel.: +48 22 542 14 23

NIZP-PZH
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa


Nadzór nad realizacją projektu
Prof. dr hab. Jan K. Ludwicki

tel.: +48 22 542 13 28
email: k.ludwicki@pzh.gov.pl

NIZP-PZH
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa

Skład Zespołu

Funkcja w projekcie Imię Nazwisko Kontakt
Skład zespołu projektowego NIZP-PZH – lidera projektu
Nadzór nad realizacją projektu ze strony władz NIZP-PZH prof. dr hab. Jan K. Ludwicki -
Kierownik projektu dr n. farm Jolanta Solecka jsolecka@pzh.gov.pl
koordynator ds. administracyjno- finansowych Piotr Przybylak pprzybylak@pzh.gov.pl
specjalista ds. koordynacji badań mgr inż. Aleksandra Rajnisz arajnisz@pzh.gov.pl
specjalista ds. badań wirusologicznych doc. dr hab. Joanna Siennicka jsiennicka@pzh.gov.pl
specjalista ds. badań wirusologicznych dr Agnieszka Trzcińska atrzcinska@pzh.gov.pl
asystent naukowy mgr Joanna Zajko jzajko@pzh.gov.pl
asystent naukowy mgr Magdalena Postek mradomska@pzh.gov.pl
asystent naukowy mgr Anna Laskowska alaskowska@pzh.gov.pl
asystent naukowy mgr Adam Guśpiel aguspiel@pzh.gov.pl
Radca prawny Barbara Matysiak -
Skład zespołu z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Sieldcach - partnera projektu
Kierownik zadania IV dr hab. Robert Kawęcki, prof. nzw. rkaw@uph.edu.pl
Wykonawca dr Krzysztof Pypowski pypowski@uph.edu.pl
Wykonawca mgr Agnieszka Osior agnieszkaosior@o2.pl
Student Katarzyna Łęczycka ka8888@op.pl
Sprawy administracyjno-finansowe mgr Elżbieta Pokrywczyńska ela@uph.edu.pl
Eksperci/Konsultanci
Ekspert/Konsultant prof. dr hab. Wiesław Kurzątkowski -
Ekspert/Konsultant prof. dr hab. Marek Chmielewski -